Welkom op mijn website! Ik bied online logopedische behandelingen aan kinderen, jongeren en volwassenen met problematiek op het gebied van stem, spraak, taal en pragmatiek. Ik behandel ook kinderen met autisme en een taalontwikkelingsstoornis. U heeft slechts een goede internetverbinding en webcam nodig en dan kunnen we aan de slag. Het voordeel van online logopedie is dat u zelf de frequentie bepaalt. Op deze manier bereikt u uw doel (en) sneller dan wanneer u één keer per week logopedie krijgt. Daarnaast bent u geen tijd kwijt aan het reizen en kunt u werken vanuit een voor u vertrouwde omgeving. Het is ook mogelijk om elkaar op locatie te ontmoeten als dat gewenst is. Hieronder leest u wat problemen op het gebied van stem, spraak, taal en pragmatiek precies inhouden.Problemen met de stem

U heeft uw stem nodig om te communiceren. Een schorre stem kan bijvoorbeeld voor verwarring zorgen bij de luisteraar. Bovendien is uw stem de spiegel van uw persoonlijkheid en emoties. Stemproblemen kunnen uw zelfvertrouwen schaden.Problemen met taal  

Met taal brengt men informatie over op anderen. Onvoldoende beheersing van de taal beperkt daardoor de communicatiemogelijkheden.


Problemen met spraak

Door een letter verkeerd uit te spreken, krijgt een woord een andere betekenis. Dit betekent dat u niet wordt begrepen door anderen.


Problemen met pragmatiek

Mensen met pragmatische problemen kunnen hun taal niet correct toepassen op de situatie of hun gesprekspartner. Dit kan voor veel verwarring zorgen.


Ik geef online logopedische sessies via het TinyEYE- platform. Dit platform is kindvriendelijk! Over het algemeen heeft dit systeem zeer goede resultaten opgeleverd. Dit is bevestigd door andere logopedisten en cliënten. Er wordt geoefend aan de hand van digitale games die de cliënt thuis zo vaak kan herhalen als hij of zij dat wenst. U kunt met uw eigen inloggegevens inloggen op de website. Nadat u bent ingelogd op het platform kunt u direct met mij aan de slag.

TinyEYE logopedie wordt voor kinderen volledig vergoed vanuit het basispakket van de Nederlandse zorgverzekeraars. Volwassenen krijgen vaak ook vergoeding vanuit de zorgverzekering. (klik rechtsboven op de pijltjes om het beeld te vergroten)


Reviews

(click to enlarge)